jueves, 2 de octubre de 2014

El negoci immobiliari revifa

La crisi ha afectat profundament el sector immobiliari, és evident, però fa temps que poc a poc es van notant símptomes de millora i de recuperació del flux de transaccions que tota societat necessita. I és que la crisi el que acaba provocant és un endarreriment de certes situacions naturals com l’emancipació dels joves o el pas a viure en parella de les famílies que es van unint i creant.
És per això que tot i la crisi, portals immobiliaris com api.cat a Mataró, Lleida, Girona o tantes altres ciutats importants està detectant que les transaccions tenen una tendència positiva als darrers mesos.
Aquests increments es donen especialment dins el mercat dels contractes de lloguer, i d’una forma menys evident amb les vendes d’immobles. Aquesta és una altra derivació natural de la crisi, que fa que les famílies puguin afrontar amb menys seguretat (i crèdit associat) certes inversions importants, pel que aposten per contractes de lloguer que els permeten tenir una major llibertat a l’hora de triar pis, zona i anar evolucionant en base a la situació econòmica i familiar del moment. I és que quan no es té la seguretat de poder mantenir un doble sou a la família gràcies als ingressos de les dues parts, es fa arriscat apostar pel crèdit en vistes de les vivències recents que han sofert tantes i tantes llars a Catalunya.
A banda d’això, un pis en lloguer sempre té una major versatilitat per anar-se adaptant, i en el cas de que una de les parts es quedi sense feina, poder aguantar uns mesos sense haver d’entrar en deutes amb bancs o entitats de crèdit privades. Si la situació arriba a un punt que és insostenible, l’opció d’abandonar el pis i buscar un de més econòmic o bé tornar a viure amb els pares sempre estarà present.
Per tots aquests motius, així com d’altres que impulsen paral·lelament el negoci immobiliari, les transaccions van a l’alça i els ingressos tant a agències com a persones amb la necessitat de llogar el seu pis per poder fer front a les seves despeses, sembla que revifen amb bones expectatives de futur.

No hay comentarios:

Publicar un comentario